KESONSUO

 

Tämä laaja-alainen suojelukohde pitää sisällään niin suota kuin harjua ja lintuvettäkin. Valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kesonsuo ympäröivine soineen on Pohjois-Karjalan merkittävin luonnontilainen keidassuo ja se on myös linnustollisesti erittäin arvokas.

 

Suon lajistoon kuuluvat muun muassa kaakkuri, mustakurkku-uikku, kapustarinta, suokukko ja kurki. Kesonsuo on sisällytetty  kansainvälisesti arvokkaisiin kosteikkoihin eli niin sanottuihin RAMSAR-kohteisiin.


Lue lisää