KANSAINVÄLISYYS

 

UNESCOn laajan ja kansainvälisen biosfäärialueverkoston lisäksi Pohjois-Karjalan biosfäärialue on mukana myös muissa monikansallisissa yhteistyöohjelmissa. Näistä tärkeimpiä ovat Fennoskandian vihreä vyöhyke sekä ENCORE.

 

Fennoskandian vihreä vyöhyke on Suomen, Norjan ja Venäjän rajaa ympäröivä arvokkaiden luontoalueiden ketju. Vyöhykkeen tavoitteena on kehittyä laajasti tunnetuksi rajat ylittävän yhteistyön mallialueeksi, jossa on huomioitu niin luonnonsuojelu, sosiaalinen hyvinvointi kuin kestävä talouskin. Luonnonsuojeluyhteistyötä toteutetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti työryhmissä sekä erilaisten toimijoiden projekteissa ja hankkeissa.

 

ENCORE eli Environmental Conference of the Regions of Europe on kansainvälinen poliittisen ympäristövaikuttamisen kanava. Ohjelman käytännön toiminta tehdään eri aiheisiin keskittyneissä monikansallisissa ryhmissä, alliansseissa, joiden tuloksia jaetaan joka toinen vuosi järjestettävissä konferensseissa. ENCORE-ohjelmassa on mukana yli sata aluetta eri puolilta Eurooppaa. Pohjois-Karjalan biosfäärialue koordinoi ENCORE-toimintaa Suomessa.