Mahtimännyt ja tarinapuut -hanke

 

Itärajan tuntumasta metsistä löytyy yhä paljon mm. eränkäyntiin ja

kaskikulttuuriin liitettäviä vanhoja merkkipuita, joista ei ole ”virallista” tietoa. Myös muualla Pohjois-Karjalassa kasvaa erikoisen järeitä mäntyjä, joista vain pieni osa on tiedossa ja tallennettuna paikkatietoihin.

 

Moniin puihin liittyy myös tarinoita ja tapahtumia, jotka ovat merkittävä osa paikallis- ja kulttuurihistoriaa.  Puihin voi liittyä merkittäviä yksittäisen ihmisen elämäntaipaleen muistoja. Harvat puut on suojeltu tai niillä on luonnonmuistomerkin status. Sekä puut että tarinat olisi saatava talteen.

 

Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitettiin vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä (esim. poikkeuksellinen ikä, koko, muoto tai kulttuurihistoriallinen arvo) ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. 

 

Tiedot tallennettiin julkiseen tietokantaan. Hanke oli yksi Pohjois-Karjalan biosfäärialueen 20-vuotisen toiminnan merkkivuoden toiminnoista.

 

Hankkeen tavoitteita

 

- innostetaan ja motivoidaan yksittäisiä ihmisiä ja toimijatahoja merkkipuiden kartoitukseen ennen kuin luonnonvoimat tai hakkuut ehtivät tuhota ne

- luodaan biosfäärialuetoiminnan hengessä toimintamalli, jossa kerätään ja tallennetaan merkkipuutietoutta; sekä tiedot että malli ovat myös muualla hyödynnettävissä

 - nostetaan ainutkertaisten ja harvinaisten merkkipuiden arvostusta ja tuntemusta

- parannetaan merkkipuiden elinolosuhteita ja tehostetaan suojelutoimia puiden säilyttämiseksi

- luodaan aineistoa mm puututkimukseen (esim isoihin puuyksilöihin liittyvä tutkimus)

- luodaan paikallispohjainen, toiminnallinen verkosto, jolla on yhteydet paikallisuuteen, historiaan, ympäristöön jne

- luodaan tietokanta, johon olemassa oleva sekä uusi puutieto on vaivatonta tallentaa ja jonka avulla voidaan vaikuttaa maankäytön suunnitteluun arvokkaiden puiden säilymisen näkökulmasta

 

Lisätietoja hankkeesta

 

Koordinaattori  Timo J. Hokkanen, Pohjois-Karjalan biosfäärialue

0400 88 47 69

timo.hokkanen(at)ely-keskus.fi

 

Suunnittelija Timo Mikkonen, Joensuun kaupunki

0400 477 585
timomikkonen(at)kolumbus.fi

Osallistu puutietokannan kartuttamiseen - se on helppoa ja hauskaa

 

Millaiset puut ovat kiinnostavia?

 

1. Suuret männyt tai muut erikoisen suuret puut

 • paksuja tai pitkä ja paksuja
 • etsitään myös suhteellista suuruutta (alueelle merkittävä ja alueellisesti suuri)

 

2. Merkkipuut (mikä tahansa puulaji)

 • vuosiluku- ja nimikirjainpuut (v 1950 ja sitä vanhemmat), joihin voi sisältyä myös muita kaiverruskuvioita ja merkintöjä
 • konttinaulapuut (puut joiden runkoon lyöty puinen vaarna)

 

3. Tarinapuut (mikä tahansa puulaji)

 • puuhun liittyy tapahtuma, henkilö, sattumus tms., joka on osa paikallishistoriaa tai kertojan omaa henkilöhistoriaa

 

Kerää maastossa perustiedot puusta

 • puulaji
 • rinnankorkeusläpimitta (cm, 1.3 metrin korkeudelta)
 • korkeus (m)
 • erityispiirteet
 • tarina
 • valokuva

 

Lisää puun tiedot ja valokuvat (enintään 4 kpl) helppokäyttöiseen puutietokantaan

 • käyttöohjeet tästä tai tietokannan kautta
 • tietokantaan pääset yllä tai alla olevasta linkistä; seuraavan kerran tullessasi voit siirtyä tietokantaan suoraan etusivulta

 

 

Kirjoita puuhun liittyvä tarina tietokantaan

 

Muista tallentaa tuotoksesi!

 

Lisätietoja

Tiedostoja

Puiden löytäminen ja toiminta maastossa - lataa Timo Mikkosen  Power Point -esitys (pdf) koneellesi <tästä>

 

Kuvia alueelta