UNESCO

 

Biosfäärialueverkosto on osa UNESCOn Man and the Biosphere -ohjelmaa, joten Pohjois-Karjalassa tehdään yhteistyötä myös UNESCOn kanssa.

 

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. UNESCOn tehtävänä on edistää rauhan rakentamista, köyhyyden vähentämistä, kestävää kehitystä ja kulttuurien välistä dialogia kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla.

 

UNESCO tunnetaan kenties parhaiten maailmanperintökohteistaan (World Heritage Sites). Kansainväliseen yleissopimukseen perustuvan toiminnan tavoitteena on maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojeleminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. Sen pohjalta tuetaan kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavaa kulttuuriperinnön pelastamista, vaalimista ja kunnostamista silloin, kun kansalliset voimavarat eivät riitä.

 

Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuri-perintökohteelta, että se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Luonnonperintökohde voi kertoa maapallon historian tärkeästä kehitysvaiheesta tai olla esimerkki käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta. Se voi edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa tai olla uhanalaisen eläinlajin tyyssija.

 

Maailmanperintökohteiden ja biosfäärialueverkoston lisäksi UNESCOn toimintaan kuuluvat myös muun muassa geopuistot.