Pro Höytiäinen

 

Pro Höytiäinen on yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Höytiäisen vesistöalueen vesi- ja ranta-alueiden kelpoisuutta asumiseen, virkistykseen ja muuhun käyttöön. Yhdistys tutkii vesistöalueen tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä neuvoo ja opastaa paikallisia asukkaita, vesistönkäyttäjiä ja elinkeinonharjoittajia vähentämään järveen kohdistuvaa kuormitusta. Järven tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan hanketoiminnan avulla.

 

Lue lisää:

Pro Höytiäinen

Pro Höytiäinen Facebookissa