Jäkkilän perinnemaisemayhdistys ry

 

Jäkkilän Perinnemaisemayhdistys edistää luonnon monimuotoisuutta, maaseudun perinteisten maisemien säilymistä sekä luonnon- ja vesiensuojelua Pohjois-Karjalan alueella. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat muun muassa perinnemaisemien hoitaminen, luonnonsuojelutyö sekä muutettujen luontokohteiden, kuten ojitettujen soiden, ennallistaminen. Yhdistys voi myös toteuttaa erilaisia toimintaa tukevia hankkeita.