Kumppanuustoiminta

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppanuustoiminta edistää alueen toimijoiden mahdollisuuksia kehittää toimintaansa kestävämmäksi. Kumppanit luovat omat kestävän kehityksen tavoitteet ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Kestävän kehityksen toimintaa voi olla esimerkiksi ympäristönsuojelun edistäminen, kulttuurimaiseman säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä hallinta, energiatehokkuuden parantaminen ja ympäristötietoisuuden kasvattaminen.

 

Keskeistä kumppanuustoiminnassa on paikallinen yhteistyö. Kehityksessä huomioidaan alueelliset erityispiirteet sekä hyödynnetään paikallista tietoa. Kumppaneiden yhteistyöverkostossa kerätään ja jaetaan hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sekä rakennetaan yhteisiä malleja muun muassa viestinnän tueksi. Verkostossa on mahdollista kehittää yhteistyöhankkeita muiden toimijoiden kanssa.

 

Kansainvälisessä UNESCO:n biosfäärialueverkostossa toimijat voivat luoda kontakteja paikallisten kumppaneiden lisäksi myös muualla maailmalla sijaitseviin toimijoihin.

Lue lisää

 

Kumppanit

Yhteisyötahot

Kansainvälisyys

UNESCO

 

 

Kiinnostaako kumppanuustoiminta?

 

Tule mukaan