Kestävä elämäntapa

 

kalapoika

 

Ihmiskunta kuluttaa maapallon luonnonvaroja nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Kulutamme nykyään  noin kahdeksassa kuukaudessa vastaavan määrän luonnonvaroja kuin mitä maapallo tuottaa vuoden aikana. Loppuvuoden ajan kulutamme velaksi aiempina vuosikymmeninä säästöön jääneitä luonnonvaroja, vaikka niitä tarvittaisiin turvaamaan tulevien vuosien tuotantoa. Tarvitsemme siis 1,5 maapalloa tyydyttämään vuosittaiset tarpeemme. Ylikulutuksen takia ruokapula lisääntyy, metsiä häviää, maaperän tuottavuus heikkenee, vesistöt saastuvat, lajien luonnolliset populaatiot pienenevät, jätemäärät kasvavat ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä ja merissä lisääntyy. Maapallon luonnonvarat eivät kestä nykyistä kulutusta, minkä vuoksi kulutustapojamme tulisi nopeasti muuttaa kestävämmiksi.

 

Kestävä elämäntapa tarkoittaa sitä, että kulutamme luonnonvaroja vain siihen tahtiin kuin ne ehtivät uusiutua ja että minimoimme omasta kulutuksestamme aiheutuvat huonot ympäristövaikutukset. Kestävä kulutus on ympäristön lisäksi kestävää myös sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta. Omaa kokonaiskulutustaan voi minimoida siten, että ostaa vain sen mitä todella tarvitsee, kierrättää kaiken minkä voi ja hävittää käyttökelvottomat tavarat oikein.

 

Kestävä elämäntapa syntyy yleensä pienistä arjen valinnoista. Jollekin se voi tarkoittaa kasvisten suosimista ruokavaliossa lihan sijasta, koska eläinperäisten tuotteiden ympäristövaikutukset ovat merkittävästi suuremmat kuin kasvisten. Toiselle se voi tarkoittaa työmatkapyöräilyä autoilun sijasta, kolmannelle lähimatkailua kaukolomien sijasta tai kirjaston hyödyntämistä lehtitilauksen uusimisen sijaan. Voimme tehdä ekologisia valintoja aina kun kulutamme, olipa kyse harras-tuksista, vaatehankinnoista tai valinnasta muovisen ja kankaisen hedelmäpussin välillä.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue tukee kestävää elämäntapaa ja kulutusta kaikissa kehittämishankkeissaan ja tapahtumissaan.

 

Lisätietoja


Miten kestävästi elät? Laske oma ilmastovaikutuksesi!

 

Lue kestävästä elämäntavasta SitranSuomen

luonnonsuojeluliitonWWF Suomen ja Luonto-Liiton 

sivuilta

 

Vähennä jätettä! Helsingin seudun ympäristöpalvelujen sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa kestävästä elämäntavasta ja kierrätyksestä myös muualla asuville.

 

Etsi lähin kierrätyspisteesi kierratys.info-palvelun avulla

 

Lue kestävistä kuluttajavalinnoista ja

ilmastomyönteisestä ruuasta ilmasto-opas.fi:ssä

 

Etsi oman asuinpaikkasi Aikapankki!

Aikapankissa jaetaan yhteisön taitoja niin, että esimerkiksi ompelusta pitävä henkilö tarjoaa korjausompelua muille jäsenille ja saa itselleen apua esimerkiksi lastenhoidossa tai juhlien järjestämisessä.

 

Lue ruokahävikistä ja sen vähentämisestä Saa syödä!

 

 

Kestävä kehitys biosfäärialueella

 

Kestävä kehitys

Monimuotoisuus

Luonnonvarat

Energia

Ilmastonmuutos

Koulutus ja tutkimus

Kestävä elämäntapa