energia

fortum jnsKuva: Fortum

Pohjois-Karjala on bioenergian maakunta. Uusiutuvan energian osuus maakunnan kokonaisenergiankäytöstä oli vuonna 2014 66 %, joka oli lähes kaksinkertainen muuhun Suomeen verrattuna. Pohjois-Karjalassa kulutetusta energiasta yli puolet on tuotettu puulla. Puuenergiaksi luetaan myös metsäteollisuuden jäteliemet.

 

Öljy on liikenteen polttoaineiden lisäksi käytännössä ainoa maakunnassa käytettävä fossiilinen polttoaine ja sen osuus oli noin 8% kokonaisenergiankäytöstä. Turpeen käyttöosuus oli 4 %. Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuus energian käytöstä oli 63 %.

 

Tulevaisuudessa Pohjois-Karjala pyrkii profiloitumaan entistä vahvemmin uusiutuvan energian edelläkävijäalueeksi, bioenergian raaka-ainepankiksi sekä alan huippuosaajaksi ja laitevalmistajaksi. Bioenergiatuotannossa avainasemassa on metsäenergian talteenoton ja hyödyntämisen kehittäminen.