Päättyneitä hankkeita biosfäärialueella

 

KARLANDS - Kestäviä Karjalaisia maisemia -projektin tavoitteena oli tukea hyvää hallintotapaa Karjalan alueella Suomessa ja Venäjällä luonnon resurssien kestävän käytön kehittämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi.

 

Ekotehokas matkailu -hankkeen tavoitteena oli parantaa matkailupalveluiden näkyvyyttä ja ekotehokkuutta Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä sekä lisätä Suomen ja Karjalan tasavallan yhteyksiä.

 

MULTI EFFORT -hankkeen tavoitteena oli parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalveluiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

 

RoK-FOR eli "Kestävä metsätalous tuottaa uusiutuvaa energiaa ja rakennusaineita sekä biopohjaisia tuotteita" yhdisti Pohjois-Karjalan neljään keski-eurooppalaiseen kumppanuusalueeseen. Kolmivuotinen hanke päättyi 2013, mutta verkoston toiminta jatkuu.

 

Greensettle-hankkeen tavoitteena oli edistää ekologisia kaupunkeja ja asutuksia harvaanasutuilla rajaseuduilla Suomessa ja Karjalan tasavallassa.

 

IntellGreenBelt-hankkeen tavoitteena oli tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle.

 

Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitettiin vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. Tiedot tallennettiin julkiseen tietokantaan.

 

Jättiputken seurantaa ja torjuntaa on tehty Pohjois-Karjalassa jo pitkään.

 

 

Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitetaan vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä (esim. poikkeuksellinen ikä, koko, muoto tai kulttuurihistoriallinen arvo) ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. 

 

Tiedot tallennetaan julkiseen tietokantaan.

Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitetaan vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä (esim. poikkeuksellinen ikä, koko, muoto tai kulttuurihistoriallinen arvo) ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. 

 

Tiedot tallennetaan julkiseen tietokantaan.

Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitetaan vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä (esim. poikkeuksellinen ikä, koko, muoto tai kulttuurihistoriallinen arvo) ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. 

 

Tiedot tallennetaan julkiseen tietokantaan.

Lue lisää

 

Hankkeet

 

 

Käynnissä olevat hankkeet

 

Freshabit LIFE IP/ Koitajoki

SHAPE