Seuranta

 

Koitajoen tilaa ja kunnostustöiden vaikutuksia seurataan koko hankkeen ajan. Seurattavia kohteita ovat muun muassa veden laatu, raskasmetallipitoisuudet sekä joen ekologinen tila. Soiden ja raviinien tilan seurannassa hyödynnetään ilmakuvausta.

 

Koitajoen valuma-alueella sijaitsevassa Patvinsuon kansallispuistossa on lisäksi kansainvälinen yhdennetyn seurannan alue Hietajärvi. Yhdennetyn seurannan ohjelmassa selvitetään kaukokulkeumien ja muiden ympäristömuutosten vaikutuksia elinympäristöömme. Seurantaa tehdään pienvaluma-aluetasolla sekä maa- että vesiympäristössä.

 

Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelmassa (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems, ICP IM) on mukana 42 aluetta 15 maasta. Hietajärvellä seurantaa on tehty vuodesta 1980. Hankkeessa käsitellään ja hyödynnetään seurannan tuloksia.

 

Lue lisää

 

Ympäristön yhdennetty seuranta Suomen ympäristökeskuksen sivuilla suomeksi ja laajemmin

englanniksi.

 

 

Muut toimenpiteet

 

Planktonsiika

Järvilohi

Kunnostukset

Arvojen kartoitus

Seuranta 

 

 

Freshabit Koitajoella

 

Koitajoki

Toimenpiteet

Yhteistyöryhmä

Koitajoki-Koitere -foorumit

Matkailu

Kansainvälisyys