Kunnostukset

 

kunnostus 

Koitajoen alueella on 3000 ha kunnostettavia soita sekä 11000 ha valuma-aluekunnostuksen ja 33 km joki- ja pienvesikunnostuksen kohteita. Lisäksi tehdään kunnostuksia järvilohen poikastuotantoalueilla sekä planktonsiian kutualueilla.

 

Valuma-aluekunnostuksia tehdään valikoiduille puroille sekä Koitajoen osavaluma-alueille. Elinympäristökunnostukset keskittyvät suoalueille. Soiden elinympäristökunnostukset ovat pääasiassa soiden ennallistamista muun muassa tukkimalla ja patoamalla ojia sekä hakkaamalla puustoa maiseman ja elävän puuston sukkession palauttamiseksi.

 

Myös pohjavesivaikutteisia luontotyyppejä, kuten lähteitä, lähdepuroja ja tihkupintoja kunnostetaan erityisesti raviinialueilla, jotka ovat sekä geomorfologisesti että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Raviinilla tarkoitetaan veden uurtamaa syvää ja kapeaa laaksoa tai rotkoa.