Järvilohi

 

sammalsiirto vesisammalet

 

Järvilohi (Salmo salar m. sebago) on sisävesiin jääkauden jälkeen salpautunut Atlantin lohen ekologinen muoto, joka elää makeassa vedessä. Suomessa järvilohta esiintyy Saimaassa ja sen viimeinen poikastuotantoalue sijaitsee Ala-Koitajoella. Järvilohi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.

 

Ala-Koitajoen järvilohen poikastuotantoalueiden kunnostusta tehdään vesisammalsiirtojen avulla. Vesisammalilla on tärkeä rooli virtaavissa vesissä. Kiveen tiukasti kiinnittyneet jopa metriset sammalkasvustot toimivat tehokkaina luontaisina suodattimina, joihin kertyy runsaasti vesihyönteisille ja muille pohjaeläimille soveltuvaa ravintoa. Lisäksi ne toimivat selkärangattomien suojapaikkoina, jolloin kaloille sopivan ravinnon määrä kasvaa. Sammalet ovat tärkeitä myös kalojen, erityisesti poikasten, suojapaikkoina. Veden laatuun vesisammalet vaikuttavat tuotannon ja hajotuksen kautta sekä muuttamalla virtauksia ja sitomalla kiintoainetta ja veteen liuenneita aineita.

 

Vuonna 2016 aloitettiin vesisammalten siirto Ala-Koitajoella testaamalla siirtoa ja kartoittamalla alueet, joista vesisammalia voidaan siirtää. Laajamittaisempi vesisammalten siirto toteutetaan vuonna 2018. Siirrot toteutetaan tuomalla luonnontilaisilta alueilta sammalten peittämiä kiviä, joista kasvillisuus leviää uusille kiville. Siirrettävä vesisammal on isonäkinsammal, Fontinalis antipyretica.