Koitajoki

 

koitajoki-lylykoski.jpg

 

Vuoksen vesistöön kuuluva Koitajoki mutkittelee itärajan tuntumassa sekä Suomen että Venäjän puolella. Koitajoki alkaa Venäjän puolella rajaseudun pienistä järvistä ja virtaa itänaapurin puolella noin 50 km ennen saapumistaan Ilomantsin pohjoisosaan. Luonnonsuojelualueen kaakkoisrajalta jokivesi jatkaa matkaansa takaisin Venäjän puolelle, palatakseen taas Ilomantsin Möhkössä Suomen puolelle. Möhkön alapuolella joki laskee Nuorajärveen ja siitä Mekrijärven kautta ja Kesonsuon luonnonsuojelualueen läpi lopulta Pamilon voimalaitoksen takia rakennettuun padottuun Tekojärveen. Koitajoki päättyy Rahkeenveteen, josta vedet laskevat Pielisjokea pitkin Pyhäselkään.

 

Koitajoen valuma-alue on kooltaan 6630 km2, josta Suomen puolella on 3741 km2. Valuma-alueella turvemaata on 39 %, metsämaata 77 % ja vesialueita 8,3 %. Todennäköisesti jääkaudella syntynyt joki on meanderoiva eli sen uoma mutkittelee huomattavasti. Veden kuluttavan vaikutuksen voi nähdä jokivarressa vanhoina jokiuomina, hiekkatörminä sekä juoluoina eli pääuomasta irti kuroutuneina joen mutkina.

 

koitajoki-suo.jpg 

Koitajoen pohjoisosa on Natura 2000 -aluetta. Koitajoen alueella sijaitsee lisäksi Ristisuon ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueet sekä Koivusuon ja Kesonsuon luonnonsuojelualueet. Valuma-alueelle sijoittuu Patvinsuon sekä Petkeljärven kansallispuistot.