Kansainvälisyys

 

Koitajoki sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla molempien valtioiden puolella, joten myös kansainvälinen yhteistyö kunnostustoimissa on järkevää. Venäjällä joki virtaa Karjalan tasavallan alueella.

 

Suomi on yhtenä sopijaosapuolena Euroopan talouskomission (ECE) yleissopimuksessa maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä. Tähän pohjautuen Suomella on lisäksi kahdenvälinen sopimus rajavesistöjen veden laadun seurannasta Venäjän kanssa. Koitajoki on osa Vuoksen vesistön valuma-aluetta, mikä kuuluu yhdessä seurattaviin kohteisiin.

 

Koitajoen valuma-alueella, Patvinsuolla, sijaitsee kansainvälinen yhdennetyn seurannan alue, Hietajärvi. Yhdennetyn seurannan ohjelmassa tutkitaan muun muassa kaukokulkeumien vaikutuksia ympäristöön. Seurannan tuloksia hyödynnetään Freshabit-hankkeessa.

 

Koitajoella tehdään yhteistyötä myös Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kanssa. Vyöhyke on Suomen, Norjan ja Venäjän rajaa ympäröivä arvokkaiden luontoalueiden ketju, jonka tavoitteena on kehittyä laajasti tunnetuksi rajat ylittävän yhteistyön mallialueeksi, jossa on huomioitu niin luonnonsuojelu, sosiaalinen hyvinvointi kuin kestävä talouskin.