MITÄ EKOTEHOKKUUS ON?

 

Ympäristöongelmat, ilmastonmuutos ja uusiutumattomien luonnonvarojen hupeneminen huolestuttavat ihmisiä. Myös matkailu aiheuttaa ympäristöongelmia, joita voidaan kuitenkin vähentää matkailuyritysten ja matkailijoiden ekotehokkuudella.

 

Toiminta on ekotehokasta, kun mahdollisimman pienillä materiaali- ja energiapanoksilla saadaan mahdollisimman suuri tuotos.  Ekotehokkuuteen kuuluvat mm. materiaalin tarpeen vähentäminen tuotteissa ja palveluissa, energiantarpeen vähentäminen tuotettaessa tuotteita ja palveluja, myrkyllisten materiaalien vähentäminen, kierrätettävyyden parantaminen, jätemäärän vähentäminen, maksimaalinen uusioraaka-aineiden käyttö, tuotteiden parempi kestävyys, ja palvelun osuuden lisääminen tuotettaessa palveluita ja tavaroita. Ekotehokkuus on yksi kestävän kehityksen osa-alue.

 

Toimimalla matkailun saralla vastuullisesti voidaan vaikuttaa luonto- ja kulttuuriympäristöjen säilymiseen, luoda taloudellisia edellytyksiä entisöimis- ja suojelutoimenpiteille, ehkäistä ympäristöongelmia, edistää alueellista kehitystä, ja elvyttää paikallisia perinteitä. Kansainvälinen matkailu antaa myös eri kansalaisuuksille tilaisuuden tutustua toisiinsa sekä moninaisiin kulttuureihin ja luontoalueisiin.

 

 

H:\\NKBR\\BR Website\\Pictures\\website photos\\Nature web photos\\taitokortelli building -2.jpg

Osta tuliaisiksi paikallisten ihmisten valmistamia käsitöitä - se on sekä ekotehokas että sosiaalisesti kestävä valinta! Kuvassa Joensuun Taitokortteli.

 

Ekotehokkuusvinkkejä matkailijoille ja yrityksille

 

Informointi ja hyvät käytänteet 

Energiansäästö

Jätehuolto

Vedensäästö 

Ruoka

Ohjelmapalvelut

Ekotehokkuusmittareita

 

 

Lisätietoja

 

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksen julkaisema

Ekomatkailuyrittäjän käsikirja (pdf)

 

Ekotehokas matkailu säästää luontoa, kasvattaa kuntoa ja antaa elämyksiä.
Kuva: Timo Hokkanen