Mitä Hiljaisuusmatkailu on?

 

Aktiivisia ympäristön kuuntelukokemuksia voi olla monenlaisia: vienon hienon hiljaisia, korvia raastavan karmivia, ärsyttäviä tai herkullisen hikumallisia. Joillekin hiljaisuus voi olla eksoottisen äärimmäinen kokemus verrattuna arkielämän hälyyn ja vauhtiin. Ihmisten kokemuksia kuunnellessa on selvinnyt, että hiljaisuus mielletään ulkoympäristöissä usein osaksi luonnontilaista luontoa, jossa luonnonäänet ovat hallitseva osa äänimaisemaa.

 

Hiljaisuusmatkailuverkostoon kuuluva yrittäjä on sitoutunut pyrkimään kohti äänimaiseman luonnonmukaisuuden vaalimista. Häiritseviä, ihmisen toiminnasta aiheutuvia ääniä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän. Motorisoiduilla välineillä aikaansaatuja ääniä vältetään tuottamasta. Myös taajamien ja kaupunkiympäristöjen erityiset hiljaisuuden keitaat soveltuvat hiljaisuusmatkailun kohteiksi. Hiljaisuusmatkailu voi olla myös temppeleihin tai luostareihin kohdistuvaa matkailua.

 

Äänten lisäksi myös visuaalinen maisema vaikuttaa positiivisen hiljaisuuskokemuksen saavuttamiseen. Hiljaisuusmatkailutoimijat sitoutuvat osaltaan hiljaisuuden maiseman, arkkitehtuurin ja kokonaistunnelman huomioimiseen ja suunnitteluun. Hiljaisuusmatkailutarjonnassa tulisi kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen estetiikkaan, johon kuuluu laadukas ja yksilöllinen asiakaspalvelu, terveellinen ja maukas paikallinen ruoka, ympäristön kestävä käyttö, siisti ja viihtyisä palveluympäristö, hyvin huolletut ja opastetut reitit. Asiantuntevalla matkailuyrittäjällä ja henkilökunnalla on valmiuksia tarjota ja jakaa hiljaisuuden kokemuksia ihmisten yksilöllisiä ja kulttuurieroja kunnioittaen.

 

Hiljaisuusmatkailu soveltuu parhaiten toteutettavaksi pienille ryhmille pienten (luonto)matkailuyritysten toimesta. Silloin voidaan parhaiten taata yksilöllinen, persoonallinen ja ihmisläheinen palvelu sekä se, etteivät matkailijat itse aiheuta hiljaisuuden tunnelman rikkoutumista. 

Hiljaisuusmatkailun puitteissa tarjoutuu tilaisuuksia viettää aikaa ja vaikka yöpyä ulkoilmassa, järvellä, metsässä, puutarhoissa tai muissa vihreissä keitaissa. Halutessaan asiakas voi osallistua opastettuna tai itsenäisesti erilaisiin hiljaisuusmatkailutoimintoihin, kuten marjojen poimintaan, metsäkävelyyn, soutuveneilyyn, eläintentarkkailuun, erilaisiin hoitoihin jne. Hiljaisuusmatkailu tarjoaa mahdollisuuden kuunnella myös itseään: oppia ja vahvistaa erilaisia taitoja, pohtia ja lisätä uusia sävyjä omaan ympäristösuhteeseen.

 

Palveluntarjoaja huomioi kokonaisvaltaisesti palvelun "harmonian" asiakkaan vastaanottotilanteesta aina asiakkaan lähtemiseen saakka. Palvelukonseptissa hiljaisuus, rauha ja harmonia on havaittavissa palvelun jokaisessa vaiheessa. Asiakkaan tulee voida tuntea olonsa tervetulleeksi ja luottaa mahdollisuuteen rentoutua ilman kiirehtimistä.  

 

Paikka, jossa hiljaisuusmatkailua tarjotaan, tulee olla lähellä luonnonympäristöä, jossa ihmisen aiheuttama melu ja kiire ovat mahdollisimman vähissä. Palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että paikassa ei ole samaan aikaan muita ryhmiä, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat häiriötä hiljaisuutta etsivälle matkailijalle. Mahdollisesti häiriötä tuottavista vierailuista on hyvä informoida myös lähialueen muille matkailutoimijoille turhan melun minimoimiseksi. 

 

HiKuMa-hanke tekee hiljaisuusmatkailua tunnetuksi

 

HiKuMa- eli "Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa" -hankkeen tavoitteena on hyödyntää hiljaisuuden eri ulottuvuuksia ja ilmiöitä ja kehittää niihin liittyviä matkailun mahdollisuuksia ja palveluja. Hankkeen tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalaa tunnetuksi rauhallisesta ja monipuolisesta luonnostaan.

 

Lue lisää HiKuMan nettisivuilta

 

Seuraa Facebookissa