C:\\Users\\A015904\\Desktop\\br ph\\3rd circular\\forest bubble. sakari.l – Kopio.jpgC:\\Users\\A015904\\Desktop\\br ph\\ruuna s.n.jpg     H:\\NKBR\\BR Website\\Pictures\\website photos\\from timo\\Parppeinvaara_2010_609.jpg     C:\\Users\\A015904\\Downloads\\fishing.jpgC:\\Users\\A015904\\Desktop\\br ph\\3rd circular\\forest bubble. sakari.l – Kopio.jpg

C:\\Users\\A015904\\Desktop\\br ph\\3rd circular\\forest bubble. sakari.l – Kopio.jpgH:\\BR Website photos\\Autumn\\Jaana_Marja.JPG     H:\\Projects\\Eco efficiency tourism\\logos\\eco efficient tourism logo.jpg        H:\\Karjalainen photos\\final photo choices\\Walk in nature park_Eevi Kohio.jpgC:\\Users\\A015904\\Desktop\\br ph\\3rd circular\\forest bubble. sakari.l – Kopio.jpg

 

 

           

Ekotehokas matkailu ja elämänlaatu  

____________________________

HIKUMA pieni kuva infotaulusta.JPG     Ekotehokas matkailu -hankkeen myötä Ilomantsin kunta sai interaktiiviset opastaulut, jotka ohjaavat matkailijat suoraan palveluiden äärelle QR-koodin avulla. Kuvassa (vas.) Markku Lappalainen, Ulla Vartiainen ja Liisa Kontturi. Kuva: Helena Romppanen ________________________________

Ekotehokas matkailu -hanke toteutti uusien, interaktiivisten opastaulujen suunnittelun ja pystytyksen Ilomantsin kunnan pääteiden varsille ja kirkonkylän keskustaan. Opastaulut kertovat paikkakunnan matkailutarjonnasta ja muista palveluista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.


Kunnan nettisivujen uudistustyön valmistuttua tauluihin tullaan lisäämään QR-koodi, joka vie matkailijan suoraan palveluiden äärelle. Koodin kautta matkailijoille avautuu yhdellä klikkauksella koko kunnan majoitus-, ravintola- ja ajanviettotarjonta.

____________________________

Kuvat tällä sivulla
Sami Niemeläinen, Jaana-Marja Rotinen, Eevi Kohio,
Timo J. Hokkanen

____________________________

 

 

 

Hiljaisuusmatkailu on ekotehokasta

 ___________________________

 

HIKUMA_LOGO2.jpg 

Hiljaisuusmatkailu tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden rauhoittua, hiljentyä ja keskittyä. Hiljaisuusmatkailussa ei välttämättä tavoitella äänettömyyttä tai sen kokemusta. Tarvittaessa hiljainen ympäristö tarjoaa vastapainon lisääntyneelle arkiympäristön melulle ja kiireelle.

 

Palveluista ja ohjauksen muodoista riippuen hiljaisia tunnelmia voi hiljentyä kuuntelemaan yksin tai ryhmässä. Hiljaisuusmatkailun ja sen tuottamien elämysten onnistumiseen vaikuttaa sekä ympäristön että palvelun ominaisuudet.


Lue lisää hiljaisuusmatkailusta!

 ___________________________


HiKuMa eli "Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa" on Itä-Suomen yliopiston kaksi-vuotinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää hiljaisuusmatkailun mahdolli-suuksia ja palveluita Pohjois-Karjalassa. Hanke päättyi vuonna 2015.


Lue lisää HiKuMan nettisivuilta!

 ___________________________

 

 

 

Lisätietoja Ekotehokas matkailu -hankkeesta

____________________________


Mitä ekotehokkuus on?

 

Lisätietoja hankkeesta suomeksi ja englanniksi biosfäärialueen sivuilla

 

Julkaisuja suomeksi ja englanniksi biosfäärialueen sivuilla

 

 ____________________________ 


opaskirja julkaistu

 

Ekotehokas matkailu -hankkeen opaskirja

"Matkaile ekotehokkaasti Karjalassa"

on julkaistu!

 ____________________________

 

           

     NORTHCENTRE-original.png   Karelia ENPI-original.png


___________________________