Biosfäärialueen hankkeita

freshabit logo

Freshabit LIFE IP -hankkeessa keskitytään vesiensuojeluun, elinympäristöjen kartoitukseen ja seurantaan sekä ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Yksi hankkeen kohdealueista on suurilta osin Pohjois-Karjalan Ilomantsissa sijaitseva Koitajoki.SHAPE logoKansainvälinen SHAPE  -hanke edistää kestävää matkailua. Tavoitteena on kartoittaa ja hyödyntää alueellisia vahvuuksia matkailun kehittämisessä ja tuoda palvelut helposti ja houkuttelevasti saataville. Toimintaa rakennetaan yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa.

 

BIOKARELIA.JPG

 

BIOKARELIA -hankkeessa kehitetään työkaluja metsäpalojen ennakointiin, seurantaan sekä torjuntaan Suomen ja Venäjän raja-alueella. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja edistää arvokkaiden luontokohteiden säilymistä.

 

NatureBeST.JPG

 

NatureBeST -hankkeen tavoitteena on vähentää matkailuyritysten haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten jätekuormaa ja jätevesien aiheuttamia päästöjä metsiin ja vesistöihin. Hankkeessa on mukana toimijoita Karjalan tasavallasta Venäjältä.

 

 

 

SUPER.JPG

 

SUPER -hanke pyrkii vähentämään ympäristön kulumista ja vesistöjen rehevöitymistä arvokkaissa luonnon- ja kulttuuriperintökohteissa, joissa on paljon kävijöitä. Toimien pääpaino on jätehuollossa ja sen kehittämisessä sekä ympäristön tilan seurannassa kohdealueilla.

 

päättyneet

 

Täältä löydät lisää tietoa biosfäärialueen päättyneistä hankkeista.