multi effort


MULTI EFFORT (Multiple Eco-Friendly Forest Use: Restoring Traditions) on lokakuussa 2012 käynnistynyt Karelia ENPI CBC -hanke, jonka tavoitteena on parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalveluiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä. Paikallisten asukkaiden toimeentulo ja yritysmahdollisuudet pohjautuvat näillä alueilla laajalti metsien ekosysteemipalveluiden varaan. MULTI EFFORT -hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja parantaa näiden ekosysteemipalveluiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 

Monimuotoinen metsä voi tuottaa useita ekosysteemipalveluita. Ihmisen aiheuttamat muutokset metsäekosysteemissä vaikuttavat myös metsän tuottamiin ekosysteemipalveluihin. MULTI EFFORT -hankkeessa pyritään löytämään keinoja parantaa metsien ekosysteemipalveluita, arvioidaan ekosysteemien tuottamaa taloudellista arvoa, ja tutkitaan metsien kestävän käytön esteitä ja rajoituksia. Hankkeen tavoitteena on edistää metsien tuotantopalveluiden kuten marjojen ja sienien kaupallistamista. Lisäksi tutkimuksen kohteena on muun muassa metsäekosysteemien palautumiskyky luontaisten ja ihmisen aiheuttamien häiriöiden jälkeen sekä metsien ja metsätalouden vaikutukset vesitalouteen ja vesien laatuun.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue ja Metla vastaavat yhdessä Suomen puolella hankkeen koordinoinnista, tutkimusmateriaalin keruusta, tiedot-tamisesta, kehittämisestä ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä. 

 

 

Lisätietoja

 

Metlan MULTI EFFORT -hankesivut suomeksi ja laajemmin englanniksi

 

Hankkeen mallialueet kartalla


Karelia ENPI CBC -rajanylittävä yhteistyöohjelma

 

Ekosysteemipalvelut Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla