Yhteistyöryhmä

 

Luonnonvarojen käyttö Koitajoen valuma-alueella vaikuttaa merkittävästi vesistön tilaan ja sen kehittymiseen. Luonnonvaroilla tarkoitetaan muun muassa puuta, turvetta, mineraaleja, marjoja, kaloja sekä vesivaroja ja luonnonmonimuotoisuutta. Luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi hankkeeseen on koottu yhteistyöryhmä alueen eri toimijoiden edustajista.

 

Yhteistyöryhmän tavoitteena on muodostaa uusia toimintamalleja yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa sovittamalla yhteen luonnonvarojen käyttöä ja muita elinkeinoja sekä luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Toimintamallit voivat liittyä esimerkiksi matkailun edistämiseen tai paikallisten asukkaiden elinympäristöihin. Yhteistyöryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja valmistelee vähintään kerran vuodessa järjestettävän kaikille avoimen Koitajoki-Koitere -foorumin. Olennainen osa toimintaa on myös viestintä, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti paikallisuuteen.

Hankeyhteistyö

 

SOVIKO: Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke luonnonvarojen käytön yhteensovittamisessa

 

SuoEko-hankeen loppuraportti (soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelut Pohjois-Karjalan biosfäärialueella)

 

 

Freshabit Koitajoella

 

Koitajoki

Toimenpiteet

Yhteistyöryhmä

Matkailu

Kansainvälisyys

 

 

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 

Taneli Kolström, Luke, (työryhmän puheenjohtaja)

Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta

Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta

Ulla Vartiainen, Ilomantsin Museosäätiö

Seppo Lehtinen, Ilomantsi

Arto Laatikainen, Koitajoen kalastusalue

Eero Tuomisto, Möhkön matkailuyhdistys ry.

Seppo Tuovinen, Endomines Oy

Arto Kammonen, Metsähallitus

Leena Leskinen, Suomen metsäkeskus

Panu Mielonen, UPM-Kymmene Oyj

Mari Oja, Tornator Oyj

Heikki Torpström, VAPO Oy

Timo J. Hokkanen, POKELY/Pohjois-Karjalan biosfäärialue (työryhmän sihteeri)

Hannu Luotonen, POKELY (työryhmän sihteeri)

 

Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.