ENCORE-uutiskirje encore_logo.jpg

Environmental Conference of the Regions of Europe

 
Uutiskirje 4/2014 (viikko #42) 

ENCORE-uutiskirje on alueellisten ympäristöasioiden, hyvien käytäntöjen

ja kansainvälisen yhteistyön kanava. Kirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

_________________________________________________________________

 

Kuvakaappaus pelkkä logo.PNGSuuria asioita ei kukaan voi tehdä kokonaan yksin. ENCORE kurkottaa tulevaisuuteen yhteistyön ja avoimuuden kautta. Uusien alueiden osallistumista ja helpompaa yhteistyötä edistetään sekä teknisin menetelmin tietoverkon kautta että monenlaisin yhteisin hankkein (allianssit). Niistä hyötyy vain osallistumalla.


Suomi on vastuussa aidon kehityksen mittarin (GPI, Genuine Progress Indicator) käyttöön ja kehittämiseen liittyvästä toiminnasta. Työtä on paljon, ja työkaluksi on suunniteltu eurooppalaista yhteishanketta.  Suomalaisia lähellä on myös mm. Ruotsin biokaasun käyttöön liittyvä allianssi. Lue lisää alliansseista alla olevasta Allianssit-kappaleesta.

__________________________________________________________________________ 

 

Toiminnan arviointia ja suunnittelua ohjausryhmän kokouksessa

 

youthcore.jpgOhjausryhmä kokoontui Itävallan Carinthiassa 23.-24.6.2014. Kokouksessa arvioitiin toukokuussa järjestettyjen ENCORE- ja YouthCORE-konferenssien järjestelyjä ja suunniteltiin Carinthiassa 2016 pidettävää konferenssia.

 

Lisäksi keskusteltiin allianssien sisältöjen päivityksestä ja uusien jäsenmaiden hankkimisesta, minkä avulla pyritään vahvistamaan ENCOREn toimintaa. Encoreweb.org-verkkosivuja myös päivi-tetään ajan tasalle, jotta tiedot tapahtumista ovat helposti löydettävissä.

__________________________________________________________________________

 

Poliittiset allianssit ovat ENCOREn toiminnan keskiössä 

 

GPI_flattens_from_Costanza_et_al.jpg Vuodesta 2012 alkaen ENCOREn toiminta on pohjautunut konferenssien lisäksi poliittisiin alliansseihin. Alliansseja toteutetaan valtioiden rajojen ylittävinä alueellisina hankkeina. Yksi allianssiin osallistuvista alueista toimii sen koordinaattorina ja on vetovastuussa toiminnasta. Sovittujen tavoitteiden lisäksi allianssit pyrkivät luomaan verkostoja ja viestintäkanavia, jotka helpottavat tiedonjakoa hyvistä käytännöistä ja hyödyttävät myös suurta yleisöä. 

 

Allianssien aiheet vaihtelevat alueittain esimerkiksi jokien tulvatorjunnasta ilman puhtauteen tai jätehuoltoon. Suomen vastuulla on aidon kehityksen mittarin eli GPI:n (Genuine Progress Indicator) käytön kehittämiseen ja yhteistyöhön liittyvä kokonaisuus. GPI on bruttokansantuotetta monipuolisempi mittari, joka kiinnittää huomiota myös ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. 

Suomi tutkii alliansseissa aidon kehityksen mittarin käyttöä ja kehitystä. Kuva Nature-lehden artikkelista "Time to Leave GDP Behind", Costanza R. et. al (2014). 

biojate_3..jpg Saman allianssin toisessa osa-alueessa Norja ja Alankomaat koordinoivat hanketta, jossa tutkitaan keinoja saada suuren yleisön tuki uusiutuvan energian käytölle. Biokaasun lisäksi Ruotsi koordinoi allianssia, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavia hallinnollisia rakenteita ja poliittisia työkaluja konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi ja paikallisten ihmisten osallistumisen mahdollistamiseksi.

 

Oheisesta linkistä näet kaikki allianssit (englanniksi).

__________________________________________________________________________

 

Uusi viestintäalusta helpottamaan tiedonvaihtoa ENCOREssa

 

platform.jpgENCORE-hankkeita varten kehitetään verkkoon viestintäalusta, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikaation alueiden välillä ja helpottaa tiedon jakamista hyvistä ja huonoista käytännöistä. Viestintäalustan rakentaa Baijeri ja sen osioista vastaavat kunkin allianssin vastuualueet.

 

Viestintäalustan valmistuttua kaikki ENCORE-alueet voivat osallistua tiedonvaihtoon. Alusta on julkinen ja kansalaisten käytettävissä.

__________________________________________________________________________

 

 Tulevia tapahtumia

 

30.-31.10.2014 Ohjausryhmän kokous, Bilbao, Espanja

__________________________________________________________________________

 

 

ely.JPG   unesco.JPGBR.JPG
 

Ota yhteyttä: 

timo.hokkanen@ely-keskus.fi